Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008. Del 1 : hovedrapport

Kunnskapsdepartementet ga i juli 2006 NOKUT i oppdrag å evaluere alle to- og treårige ingeniørutdanninger som følger rammeplanen. Utdanninger ved 19 høgre utdanningsinstitusjoner er evaluert. Med utgangspunkt i departementets oppdragsbrev utarbeidet NOKUT høsten 2006 en plan for evalueringen. Hovedmålet med evalueringen har vært å bidra til kvalitetsutvikling innenfor norsk ingeniørutdanning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:33.559875
MODIFIED 2013-02-14 18:10:25.553575
CREATED 2011-01-26 11:23:33.559875
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)