Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av innføringen av samfunnsstraffen

Rapporten tilhører rapportseriene KRUS dokumentasjon & debatt.

Samfunnsstraffen i Norge trådte i kraft 1. mars 2002. Denne rapporten er den første i en serie av tre. De idømte timene samfunnsstraff skal gå ut på samfunnsnyttig tjeneste, program eller andre tiltak, som er egnet til å motvirke ny kriminalitet. Informantene i undersøkelsen er saksbehandlere i friomsorgen. De er stort sett fornøyde med den opplæringen de har fått, men det er misnøye med brukervennligheten og opplæringen i det elektroniske saksbehandlingsverktøyet. Mange saksbehandlere opplever at de jobber for mye alene med sakene. De etterlyser mer faglig veiledning. Regional og lokal ledelse må sørge for rammer for hvordan forvaltningssamarbeidet skal foregå.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 323.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:46.371629
MODIFIED 2019-04-25 13:00:21.376612+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:46.371629
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)