Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Innovasjon Norges arbeid med bedriftsnettverkstjenesten

Evaluering av bedriftsnettverkstjenesten i perioden 2009-2013. Bedriftsnettverkstjenesten skal bidra til flere vekst-kraftige bedrifter og mer innovative næringsmiljø gjennom å støtte strategisk samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter. Tjenesten er fleksibel og tilgjengelig og har høy addisjonalitet. Tjenesten oppleves også som relevant både for kundebedriftene og Innovasjon Norges distriktskontor. Tjenesten har ifølge bedriftene selv god måloppnåelse i form av tilgang til nye markeder og bidrag til innovasjon, samt endret ad-ferd gjennom økt samhandling. Tjenesten har ført til økt samarbeid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-04-15 12:00:37.014587
MODIFIED 2014-08-14 11:49:23.331554+00:00
CREATED 2014-04-15 12:00:37.014587
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)