Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring

Rapporten tilhører rapportseriene Menon-publikasjon.

Menon viser i denne rapporten at Innovasjon Norges støtte til maritim næring i stor grad har vært vellykket. I tråd med oppdragsbeskrivelsen omfatter evalueringen all støtte gitt til maritim næring i perioden 2006 til 2012 fordelt på ulike virkemiddel som låneordninger, tilskuddsordninger og rådgivning til bedrifter i forbindelse med internasjonalisering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-04-15 12:01:06.103820
MODIFIED 2014-08-14 11:49:23.736112+00:00
CREATED 2014-04-15 12:01:06.103820
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)