Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) : rapport

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ble opprettet den 1. 1. 2006. Evalueringen gir en vurdering av direktoratet har svart på de mål og forventninger som ble satt da det ble opprettet.

- Integrering - Bosetting - Oppgaveløsning - Virkemiddelbruk - Kommunene - Sektormyndigheter

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-02 01:03:22.044159
MODIFIED 2015-10-16 08:20:02.478960+00:00
CREATED 2014-11-02 01:03:22.044159
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)