Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport .

Det viktigste formålet med integreringstilskuddet er at dette skal bidra til å nå målsetningene om rask og god bosetning og et godt bosettings- og integreringsarbeid med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg selv.

Hovedmålsetningen med evalueringen er todelt: i) en evaluering av integreringstilskuddets måloppnåelse, og ii) evaluering av de administrative sidene ved integreringstilskuddet, herunder Beregningsutvalgets kartlegging av kommunenes flyktningrelaterte utgifter. Rapporten inneholder også forslag til hvordan tilskuddsordningen kan forbedres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-22 13:00:58.289763
MODIFIED 2014-08-14 11:46:01.694324+00:00
CREATED 2013-02-22 13:00:58.289763
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)