Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 – omfang, organisering og virkemåte

Denne rapporten utgjør hoveddelen av prosjektet ”Evaluering av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27”. De sentrale spørsmål man ønsket besvart i denne delen av prosjektet er følgende:

a) Hva er omfanget av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27? b) Hva slags oppgaver driver denne typen samarbeid med? c) Hvordan er samarbeid etter kommunelovens § 27 organisert? d) Hvor mye myndighet er delegert fra kommunestyrene til styret for samarbeidet? e) Hvor effektive er disse samarbeidene? f) Hvilke utfordringer skaper samarbeidene med hensyn til politisk innsyn og styring? g) Hvordan oppleves § 27 som ramme for samarbeidet i forhold til andre mulige former for institusjonelt samarbeid mellom kommuner?

Kommunelovens § 27 er den generelle paragrafen som omhandler interkommunalt samarbeid. Paragrafen fremstår som åpen, det vil si at den er relativt lite konkret, noe som åpner for flere mulige løsninger innenfor rammene av paragrafen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 987.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:43:33.554312
MODIFIED 2013-02-14 18:13:46.905044
CREATED 2012-01-29 20:43:33.554312
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)