Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift

Rapporten tilhører rapportseriene Prosjektrapport.

Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift – ICR – i Kautokeino vart opna 2. september 2005. I samsvar med vedtektene skal senteret bidra til å oppretthalde og vidareutvikle ei berekraftig reindrift i nordområda, og til å styrke samarbeidet mellom reindriftsfolk. Senteret skal også bidra til å ta vare på reindrifta sine tradisjonelle kunnskapar, og fremje kjennskap til og forståing for reindrifta.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 389.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:08:26.878082
MODIFIED 2013-02-14 18:06:24.138799
CREATED 2011-07-06 17:08:26.878082
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)