Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av interreg i Norge

Denne rapporten evaluerer effektene av Norges deltakelse i Interreg og er ment å inngå som en del av beslutningsgrunnlaget for å vurdere eventuelle endringer i norsk deltakelse i de nye programmene fra 2021. Evalueringen bygger på case studier av 15 prosjekter fra Interreg IV: 2007 – 2013 innenfor temaområdene bedriftsutvikling for små og mellomstore bedrifter (SMB), miljø, ressurser og kulturarv. Caseprosjektene er vurdert i forhold til deres relevans for norske strategier på nasjonalt og regionalt nivå, evne til å produsere vedvarende effekter (bærekraft), nytte og ytre effektivitet – sett i forhold til om det samme kunne vært oppnådd med mindre ressursbruk eller andre virkemidler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-06-25 00:02:00.680951
MODIFIED 2021-06-25 00:02:01.867964
CREATED 2021-06-25 00:02:00.680951
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)