Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av INTSOK og INTPOW

Rapporten tilhører rapportseriene Menon-publikasjon.

Menon Business Economics har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomført en evaluering av organisasjonene INTSOK og INTPOW. INTSOK og INTPOW har som formål å promotere og hjelpe norske bedrifter innen henholdsvis olje- og gassindustrien og fornybarenergiindustrien i utlandet. Begge organisasjoner ble opprettet etter initiativ fra industrien selv i samarbeid med den norske stat, og er i dag finansiert delvis gjennom medlemskontingenter fra partnerbedrifter og delvis fra bevilgninger fra Olje- og energidepartementet (OED). Ettersom OED står for deler av finansieringen ønsker de en evaluering av hvorvidt disse midlene blir brukt på hensiktsmessig måte.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-03 00:01:44.416012
MODIFIED 2016-02-03 00:01:44.686484
CREATED 2016-02-03 00:01:44.416012
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)