Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av INTSOK

INTSOK ble grunnlagt i 1997 av den norske olje- og gassindustrien og den Norske Stat. INTSOK har som mål å arbeide med selskaper på tvers av industrien for å utvide norsk olje- og gassindustris gjennomslagskraft i internasjonale markeder på grunnlag av deres erfaring, teknologi og ekspertise. For å få bedre informasjon om INTSOKs effektivitet, måloppnåelse og resultater har OED gitt PwC i oppdrag å foreta en evaluering av INTSOK. Prosjektets hovedmål er å gjennomføre en evaluering av stiftelsen INTSOK og dets arbeid. Prosjektets omfang inkluderer en vurdering av INTSOKs effektivitet, måloppnåelse og resultater gjennom en besvarelse av et antall eksplisitte spørsmål. Evalueringen er i hovedsak basert på materiale utlevert fra INTSOK, offentlig tilgjengelig materiale og intervjuer av utvalgte nøkkelpersoner innenfor og utenfor INTSOK.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 880.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:21.054096
MODIFIED 2017-09-26 19:01:54.176322+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:21.054096
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)