Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av jobbfokus : arbeidsformidlingstiltak med individuell oppfølging.

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Arbeidsdirektoratet besluttet høsten 2004 å gjennomføre et begrenset forsøk med utvidet formidlingsbistand i Aetat, som er blitt kalt Jobbfokus. Forsøket er rettet mot yrkeshemmede og langtidsledige i de tre forsøksfylkene Rogaland, Telemark og Sør-Trøndelag, som trenger formidlingsbistand utover det Aetat ordinært tilbyr. Spesielt legges det vekt på individuell oppfølging i det metodiske opplegget. Tanken bak forsøket er å utvikle og etablere en utvidet formidlingstjeneste til langtidsledige og yrkeshemmede internt i Aetat. Samtidig ønsker man gjennom forsøket også å gi et grunnlag for å sammenlikne Aetats formidlingsinnsats med eksternt innkjøpte formidlingstjenester, som for eksempel Kjøp av formidlingsrettede arbeidssøkertjenester (KAT). Forsøkets hovedmål er at arbeidssøkere skal komme raskere ut i jobb. Utvidet formidlingsbistand skal være et supplerende tilbud fra Aetat på lik linje med andre tjenester/tiltak.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 630.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:44.400427
MODIFIED 2016-08-12 06:03:16.390502+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:44.400427
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)