Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av "jobbmestrende oppfølging" i Østfold og Oslo : sluttrapport

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Følgeevalueringen omfatter pilotprosjektet "Jobbmestringsteam i Østfold" (Senter for jobbmestring) for personer med lettere psykiske lidelser og pilotprosjektet "Psykoedukativ metode - et jobbmestrende verktøy i Oslo" for personer med alvorlig psykiske lidelser, primært diagnosen schizofreni. Det overordnede formål med evalueringen er å studere om utprøving av kjent metodikk på nye grupper i relasjon til arbeid/tiltak har effekt. Det ønskes fokus på utfordringer knyttet til etablering av pilotprosjektene og på tjenesteapparatets og brukernes erfaringer i prosjektet. Videre ønskes at oppmerksomhet rettes mot kompetanseoverføring og tiltak som ramme for oppfølgingsmetodikken. Som metode valgte vi en evaluering med summativt og formativt element, dvs. å studere prosessen under veis og resultatet av prosjektene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 463.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-20 13:00:56.501912
MODIFIED 2021-04-05 22:02:15.214942+00:00
CREATED 2013-11-20 13:00:56.501912
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)