Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Hensikten med evalueringen av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne har vært å undersøke hvordan implementeringen av Jobbstrategien har foregått. Sentrale problemstillinger har blant annet vært å finne ut hvordan arbeidet er organisert, kjennetegn, operasjonalisering og prioritering av Jobbstrategiens målgruppe, og bruk av ulike virkemidler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-04-10 21:01:05.875185
MODIFIED 2014-08-14 11:49:18.367174+00:00
CREATED 2014-04-10 21:01:05.875185
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)