Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av kampanje for fellesskap og sosial støtte : sluttrapport

Rapporten tilhører rapportseriene Følgeevaluering av Kampanje for fellesskap og sosial støtte.

Følgeevalueringen har vært inndelt i tre faser som har resultert i totalt tre rapporter, levert i 2017 og 2018. I denne sluttrapporten presenteres funn og resultater fra hele evalueringsperioden. I sluttrapporten er hovedfunnene samlet gjennom hele prosjektperioden under tre hovedproblemstillinger: Hvordan har organisasjonenes arbeid endret seg i kampanjeperioden? Hvilken betydning har kampanjen for markedsføring og synliggjøring av frivillig sektor? Hvordan påvirker kampanjen arbeidet med målgruppen for kampanjen?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-01-29 01:03:38.580840
MODIFIED 2020-01-29 01:03:39.512971
CREATED 2020-01-29 01:03:38.580840
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)