Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av kampanjen "Jeg kjører grønt" i Tromsø

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Troms fylkeskommune initierte våren 2011 kampanjen ? Jeg kjører grønt? . Formålet med kampanjen var å få bilbrukere til å gå mer eller bruke mer sykkel og kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt fikk i oppdrag å evaluere kampanjen. Utgangspunktet var blant annet å spore om kampanjen har hatt en umiddelbar virkning på transportmiddelvalget og å studere om kampanjen kan stimulere til mindre bilbruk på lengre sikt. Rapporten tar for seg reisevaner før, under og etter kampanjen, samt holdninger til kampanjen

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 405.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-13 13:35:03.522540
MODIFIED 2016-08-12 06:04:34.256463+00:00
CREATED 2012-12-13 13:35:03.522540
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)