Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av kampanjen "si ifra" i Vestfold og Aust- og Vest Agder

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Hovedmålet med undersøkelsen var å få et bilde av ungdoms erfaringer som passasjoerer og førere de siste 12 månedene, og å finne ut om kampanjen "Si ifra" har hatt noen effekt på ungdom vedrørende å kommunisere til førere om risikofylt kjøring. Det var 1671 elever i vederegående skole i Vestfold og Agderfylkene som har deltatt, og 611 av ungdommene hadde førerkort for personbil. Studien ble gjennomført ved bruk av spørreskjema som ble lagt ut på Internett.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-12-04 13:01:34.163766
MODIFIED 2014-08-14 11:48:20.144676+00:00
CREATED 2013-12-04 13:01:34.163766
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)