Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av karriereveiledning i mottak

Opinion har fått i oppdrag av Kompetanse Norge å evaluere utprøvingen av karriereveiledning som er satt i gang ved fem integreringsmottak og ett ordinært asylmottak. Evalueringen skal vurdere gjennomføring, samarbeid og utbytte av karriereveiledningsaktivitetene ved minst to integreringsmottak og ett ordinært mottak i løpet av perioden 02. 12. 16 - 30. 05. 17.

Hovedmålet med karriereveiledningen er at den enkelte flyktning skal bli bedre rustet til å komme raskere i arbeid for å kunne forsørge seg selv og sin familie.

Evalueringen skal kartlegge hvordan karriereveiledningen gjennomføres og fungerer, hvordan flyktningene opplever tilbudet og hvordan tilbudet eventuelt kan forbedres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-06-05 13:00:25.405356
MODIFIED 2019-06-05 13:00:25.845017
CREATED 2019-06-05 13:00:25.405356
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)