Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av klageorganet for offentlige anskaffelser- KOFA

Målet med evalueringen har vært å kartlegge om klagenemnda gjennom sitt virke for 2003-2006 har oppfyllt intensjonene som ligger til grunn for opprettelsen av nemnda. Hensikten har videre vært å gi svar på hvilke styrker og svakheter dagens ordning har, sett fra ulike interessers synspunkt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 607.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:08.611009
MODIFIED 2016-08-12 06:01:05.306797+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:08.611009
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)