Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Klimasats : 2016-bevilgninger

Rapporten tilhører rapportseriene Menon-publikasjon.

Støtteordningen Klimasats er en nasjonal støtteordning for klimatiltak i kommunesektoren, som administreres av Miljødirektoratet og finansieres gjennom bevilgninger fra Klima - og Miljødepartementet. Kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke om midler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-12-08 01:00:25.137619
MODIFIED 2018-12-08 01:00:28.462192
CREATED 2018-12-08 01:00:25.137619
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)