Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Kometanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2003

Rapporten tilhører rapportseriene Working paper .

Fafo og Samfunns- og næringslivsforskning AS gjennomførte i perioden 2001-2004 en følgeevaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP). Formålet med evalueringen var å undersøke i hvilken grad programmet gav resultater som var i svar med intensjonene, samt å belyse årsakene til at programmet lyktes eller mislyktes med å nå de ulike målene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 771.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:26.978091
MODIFIED 2013-02-14 18:10:18.796393
CREATED 2011-01-26 11:23:26.978091
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)