Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008" : delrapport 1

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-notat.

Dette er den første delrapporten fra evalueringen av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008". Strategien ble gjennomført for at lærere, skoleledere og instruktører skulle møte de endringene som reformen krevde. Samarbeidet mellom kommuner og fylkeskommuner på den ene siden og høgskolene på den andre har blitt klart styrket og har økt i omfang under strategiperioden. Samarbeidet har gjort etter- og videreutdanningstilbudene fra høgskolene mer praksisnære og relevante for lærerne.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 265.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-02-13 05:00:24.962968
MODIFIED 2017-06-26 01:01:37.068686+00:00
CREATED 2014-02-13 05:00:24.962968
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)