Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av kompetanseløftet 2015 : underveisrapport 1: mars 2009

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport .

Kompetanseløftet 2015 er en del av Omsorgsplan 2015 i Stortingsmelding nr. 25 (2005 – 2006), som er grunnlaget for den statlige satsningen på de kommunale omsorgstjenestene i de nærmeste årene framover. Kompetanseløftet har som mål å sikre den nødvendige rekruttering og kvalifisering for å dekke de krevende og økende oppgavene i den kommunale omsorgssektoren i årene framover. Sosial- og helsedirektoratet bestilte i 2007 en evaluering av Kompetanseløftet for perioden 2006 til 2011. Det har kommet flere underveisrapporter. Denne første underveisrapporten har som formål å: -Evaluere i hvilken grad tiltakene i handlingsplanen samlet og hver for seg fører til oppfyllelse av mål og måltall. -Evaluere sentrale helsemyndigheters monitorering av måloppnåelse, herunder vurdere bruk av datakilder og datakildenes kvalitet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 598.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-18 01:06:23.148902
MODIFIED 2020-08-24 15:00:17.237957+00:00
CREATED 2014-11-18 01:06:23.148902
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)