Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Kompetanseprosjekt for næringslivet

Kompetanseprosjekt er én blant mange søknadstyper i Forskningsrådet særlig rettet mot de velutviklede delene av norsk næringsliv og forskning. Kompetanseprosjekt er en søknadstype karakterisert ved en rekke spesielle krav og kriterier til søkerne, som har vært benyttet i mer enn 10 år og i over 20 programmer i Forskningsrådet. Evalueringen viser at blant Forskningsrådets søknadstyper ligger Kompetanseprosjekt tettest på søknadstypene Forskerprosjekt (FP) og Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN). Mens Forskerprosjekt er spesielt rettet mot finansiering av forskningsdrevne prosjekter er Innovasjonsprosjekt designet for næringsrettede prosjekter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-05-17 22:04:49.582464
MODIFIED 2017-05-17 22:04:49.867410
CREATED 2017-05-17 22:04:49.582464
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)