Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Kompetansesenter for Distriktsutvikling

Evalueringsperioden omfatter senterets virksomhet fra oppstart frem til i dag, og tar for seg følgende problemstillinger: •Strategisk vurdering av Distriktssenterets mandat og roller i henhold til de samfunnsutfordringene det er ment å møte •Vurderinger av oppfølging av mandatet gitt i vedtekter, tildelingsbrev og styringsdialog •Vurdering av rollen som premissleverandør for politikkutvikling •Vurdering av Distriktssenterets organisering •Vurdering av fremtidige utfordringer og muligheter

Vår konklusjon er at Distriktssenteret oppfyller sentrale deler av mandatet slik det er gitt i vedtekter, tildelingsbrev og styringsdialog. Senteret lykkes imidlertid ikke godt nok med syntetisering av kunnskap og å være en premissleverandør for politikkutvikling. Dette er problematisk da det er her senteret primært har en merverdi.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-14 00:01:34.535693
MODIFIED 2017-02-14 00:01:34.821475
CREATED 2017-02-14 00:01:34.535693
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)