Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av kompetansetiltaksprosjekt i språkstimulering og flerkulturell pedagogikk for barnehageansatte 2005-2009 i regi av NAFO

Siden 2005 har NAFO mottatt midler fra Kunnskapsdepartementet til å gjennomføre kompetansetiltak i språkstimulering og flerkulturell pedagogikk for barnehageansatte, i nært samarbeid med fylkesmenn og regionale og lokale fagmiljøer. Målet med kompetansetiltaksprosjektet har vært å bidra til samarbeid om systemer for å styrke barnehagenes kompetanse i språkstimulering og flerkulturell pedagogikk, samt utvikling og vedlikehold av denne type kompetanse.

Av intervjuene med deltakerbarnehagene og breddeundersøkelsen blant UH- sektoren fremgår det at kompetansetiltaksprosjektet har bidratt til økt kompetanse i språkstimulering og flerkulturell pedagogikk, herunder betydningen av morsmål og morsmålets egenverdi.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 605.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-05-07 12:02:42.822254
MODIFIED 2017-04-04 22:00:30.554947+00:00
CREATED 2013-05-07 12:02:42.822254
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)