Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket

Rapporten tilhører rapportseriene SNF-rapport.

Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket har som hovedformål å bidra til nyskaping og videreutvikling av markedet for etter- og videreutdanning i landbruket slik at kompetansenivået hos næringsutøverne innen primærlandbruket og annen virksomhet knyttet til gårdens ressursgrunnlag heves og dokumenteres for å nå de sektorpolitiske målsettingene. Denne midtveisevalueringen undersøker om iverksetting og resultater så langt samsvarer med eller bidrar til å oppfylle intensjonene for programmet, og drøfter hvordan den videre gjennomføringen av programmet kan styrkes og eventuelt justeres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 241.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:07:54.566910
MODIFIED 2016-11-28 10:00:23.095042+00:00
CREATED 2011-05-10 10:07:54.566910
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)