Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2005

Rapporten tilhører rapportseriene Arbeidsnotat.

Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) er et ledd i iverksetting av Kompetansereformen. Utgangspunktet for programmet er at markedet for etter- og videreutdanning ikke fungerer så bra som det bør og kan. Programmet har som formål (i) å bidra til å gjøre private og offentlige virksomheter bedre i stand til å identifisere, uttrykke og oppfylle sine kompetansebehov; (ii) å videreutvikle arenaer for samarbeid mellom aktører på arbeidslivssiden og utdanningssiden, og (iii) å utvikle etter- og videreutdanningstilbud som i større grad er tilpasset behovene i arbeidslivet. Dette notatet er fjerde underveisrapport fra evalueringen av Kompetanseutviklingsprogrammet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 563.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-09-16 01:01:05.091194
MODIFIED 2015-10-16 08:19:38.522346+00:00
CREATED 2015-09-16 01:01:05.091194
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)