Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Konfliktsrådsprosjektet og MIL

Rapporten tilhører rapportseriene PHS forskning.

Justis- og Politidepartementet iverksatte 1. 1. 2003 et prøveprosjekt med delegert påtalekompetanse til lensmenn i konfliktrådssaker. I tillegg har Nord-Trøndelag hatt prosjektet Megling i Lokalsamfunnet(MIL)hvor påtalekompetansen har inngått som et delprosjekt. Denne rapporten omhandler evalueringen av disse to prosjektene,men med en hovedvekt på det landsdekkende konfliktrådsprosjektet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-12-04 13:02:01.784445
MODIFIED 2019-04-25 13:00:45.127090+00:00
CREATED 2013-12-04 13:02:01.784445
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)