Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av konkurranseutsetting av drift- og vedlikehold i Statens vegvesen

Utredningen er en gjennomgang av erfaringer og evaluering av konkurranseutsettingen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene i Statens vegvesen, avgrenset til de oppgaver som ble konkurranseutsatt gjennom funksjonskontrakter i forbindelse med at produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen ble skilt ut som et statlig aksjeselskap ved inngangen til 2003. Bakgrunn for evalueringen er omtale i St. meld. nr. 16 (2008-2009) om Nasjonal transportplan for 2010-2019, der det er varslet at Regjeringen vil gjennomføre en slik evaluering jf stortingsmeldingens kapittel 6 side 75.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 902.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:05.589459
MODIFIED 2017-04-03 11:00:12.582144+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:05.589459
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)