Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

UE er en ideell, landsomfattende organisasjon som ble etablert i 1997 med hovedformål å samarbeide med skoleverket, næringsliv og andre aktører for å stimulere til entreprenørskap i utdanningen. Evalueringen omfatter perioden fra 2002 og fram til i dag; dette inkluderer to programplanperioder – 2002 til 2005 og 2006 til 2009. Den tredje programplanperioden som går fra 2010 til 2014 kommenteres enkelte steder der det er relevant og der data finnes tilgjengelig. Evalueringen besvarer bla: • Hvordan forvaltes departementenes tilskudd til UE? • Hvordan bidrar UE som organisasjon og UEs aktiviteter og resultater til å oppfylle departementenes mål med tilskuddene? • Hva som eventuelt kan gjøres av forbedringer under de to første punktene?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-23 13:00:56.236875
MODIFIED 2016-08-12 06:03:54.702186+00:00
CREATED 2012-11-23 13:00:56.236875
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)