Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av kriminalomsorgens organisering

Rapporten tilhører rapportseriene Difi rapport.

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har Difi gjennomført en evaluering av kriminalomsorgens organisering. Evalueringen viser at kriminalomsorgen har god måloppnåelse, men at det er ulik praksis mellom regionene og på lokalt nivå som skaper hindringer for å få til en mer helhetlig og enhetlig kriminalomsorg. Både JD og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) mener at ny organisasjonsstruktur er nødvendig for å løse utfordringene, mens hovedsynspunktet blant ansatte og ledere på regionalt og lokalt nivå er at flere av svakhetene kan løses innenfor dagens organisering. Etter Difis vurdering er det gode holdepunkter for å endre på organiseringen og oppgavefordelingen i etaten. En to-nivåmodell kan blant annet bidra til tydeligere og mer enhetlig etatsledelse, samt sikre bedre rettslikhet og likebehandling.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-12-14 01:02:19.103333
MODIFIED 2017-12-14 01:02:19.765625
CREATED 2017-12-14 01:02:19.103333
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)