Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av kulturmiljøer

Riksantikvaren engasjerte Agenda Kaupang våren 2017 til å evaluere fredningsprosess og forvaltning av gjennomførte og pågående kulturmiljøfredninger. Evalueringen skal brukes som utgangspunkt for planlegging og gjennomføring av nye kulturmiljøfredninger, og skal gi råd for forvaltningen av de kulturmiljøfredningene som allerede er vedtatt. Evalueringen er forankret i Klima- og miljødepartementets tildelingsbrev for 2017 og Fredningsstrategi mot 2020 for kulturminneforvaltningen. Evalueringen tar for seg to hovedpunkter. A) Fredningsprosessen fram til vedtak og B) forvaltningen av kulturmiljøet etter at vedtaket er fattet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-24 01:00:45.645856
MODIFIED 2018-01-24 01:00:48.455313
CREATED 2018-01-24 01:00:45.645856
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)