Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av "Kunnskapsløftet – fra ord til handling" : delrapport 1

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-notat.

Målet for Kunnskapsløftet – fra ord til handling er ”å sette flere skoler i stand til å skape et bedre læringsmiljø og god faglig og sosial utvikling for elevene gjennom økt fokus på skolen som virksomhet. ” I delrapport 1 presenteres ulike dimensjoner som vil være sentrale for utvelgelse av case for den kvalitative delen av evalueringen. Den første dimensjonen som tillegges betydning, er kompetansemiljøets rolle i utviklingsprosjektene. Den andre dimensjonen er deltakerskolenes forutsetninger for systematisk utviklingsarbeid, f. eks. organisering, ledelse og samhandling ved skolene, samt skolenes tidligere utviklingshistorie.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 263.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:02:59.849167
MODIFIED 2014-08-14 11:48:37.915745+00:00
CREATED 2014-01-25 14:02:59.849167
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)