Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av "Kunnskapsløftet – fra ord til handling" : delrapport 2

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-notat.

Målet for Kunnskapsløftet – fra ord til handling er ”å sette flere skoler i stand til å skape et bedre læringsmiljø og god faglig og sosial utvikling for elevene gjennom økt fokus på skolen som virksomhet. ” Det sentrale virkemidlet i programmet er å gi skole og skoleeier mulighet til å hente inn ekstern bistand fra kompetansemiljøer slik at det lokale utviklingsarbeidet blir mer systematisk og kunnskapsbasert. Programmet bestod ved utgangen av 2008 av om lag 100 prosjekter, omlag 270 skoler og 40 barnehager geografisk spredd over hele Norge. Delrapport 2 er en nærstudie av to prosjekter som til sammen består av 11 skoler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 473.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:02:43.726816
MODIFIED 2014-08-14 11:48:37.524503+00:00
CREATED 2014-01-25 14:02:43.726816
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)