Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet : sluttrapport

Rapporten tilhører rapportseriene AFIs rapportserie.

Det grunnleggende spørsmålet evalueringen skal gi svar på er om kvalifiseringsprogrammet bidrar til å nå de mål som er satt, spesielt om programmet bidrar til at flere kommer i arbeid og aktivitet. Evalueringen skal kartlegge hvorvidt kvalifiseringsprogrammet som helhet har hatt den tilsiktede virkning når det gjelder målet om arbeidsdeltakelse. Den skal samtidig kartlegge implementering og effekter underveis før programmet er gjennomført på landsbasis, bl. a. ved å utnytte den tallmessige variasjonen i implementeringen mellom kommuner/kontorer. Denne evalueringen kan ikke gi pålitelige svar på hva som er kvalifiseringsprogrammets effekter for dem som har deltatt. En effektevaluering er planlagt i 2012-2013.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:44.137986
MODIFIED 2016-08-12 06:02:32.246130+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:44.137986
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)