Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Kvalitetssystem i landbruket (KSL)

Rapporten tilhører rapportseriene VF-rapport.

Svak oppslutning om Kvalitetssystem i landbruket er en hovedårsak til at SLF har engasjert Vestlandsforskning til å gjøre en ekstern evaluering av KSL. Rapporten prøver å gi svar på disse spørsmålene: I hvilken grad er resultatene av KSL-arbeidet i samsvar med formålene for programmet, og hvordan er forholdet mellom oppnådde resultater og de totale ressursene som er satt inn i KSL-arbeidet? Hva er de viktigste årsakene til at alle bønder ikke har innført ordningen, og hvordan bør arbeidet med KSL føres videre?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:24.284668
MODIFIED 2017-09-27 03:00:23.789312+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:24.284668
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)