Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av læremidler til tegnspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring

Formålet med evalueringen har vært å belyse en tredelt problemstilling som er rettet mot å undersøke om utviklingen av læremidlene er til nytte for de de er rettet mot.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 31.5MB)
  2. Oppdragsbrev.pdf (pdf, 8.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:02.454757
MODIFIED 2017-08-07 03:00:34.220640+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:02.454757
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)