Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Landbrukshelsen

Rapporten tilhører rapportseriene ØF-rapport.

Landbrukshelsen (Landbrukets HMS-tjeneste) skal dels organisere et effektivt og godt helse- og arbeidsmiljø i landbruket og gi et forebyggende tilbud til gårdbrukere og ansatte i landbruket, dels bidra til at gårdbrukere selv tar ansvar for sitt arbeidsmiljø og således bidra til å skape en sikker og trivelig arbeidsplass og trygt oppvekstmiljø for barna. Rapporten har til formål å gi en uavhengig vurdering av Landbrukshelsen både med hensyn på organisering, ressursbruk og samfunnsmessig nytte som skal gi grunnlag for eventuelle endringer/forbedringer i det videre arbeid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 9.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-06-06 12:00:38.693987
MODIFIED 2017-09-26 19:01:22.698816+00:00
CREATED 2011-06-06 12:00:38.693987
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)