Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av landsdekkende satellittbasert vegetasjonskart

Rapporten tilhører rapportseriene NINA Rapport.

NINA har evaluert et vegetasjonskart for hele Norge, utarbeidet av NORUT på vegne av DN og Norsk Romsenter. Kartet er basert på satellittdata med en oppløsning på 30x30 meter. Kartet har 25 ulike vegetasjonsklasser. Det har vært ønskelig med en rask, brukerorientert evaluering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 9.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-23 13:01:33.932347
MODIFIED 2014-08-14 11:48:06.275107+00:00
CREATED 2013-11-23 13:01:33.932347
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)