Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av leksehjelptilbudet 1.-4. trinn : sluttrapport

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA rapport.

Formålet med evalueringen var å få mer kunnskap om hvordan leksehjelpen er utformet på skolene, om leksehjelpen fungerer etter formålet, om kvaliteten på planleggingen og gjennomføringen av leksehjelpen, hvorvidt foreldrene er tilfredse med kvaliteten på leksehjelpen, og om leksehjelp har hatt effekter på utvalgte læringsresultater. Følgende sentrale funn ble avdekket i evalueringen: 1. Mange kritiske innspill til forslaget om å innføre leksehjelp. 2. Kommuner og skoler strakk seg langt for å innføre ordningen. 3. Store variasjoner i utforming av leksehjelptilbudet. 4. Mange skoleledere og skoleeiere er kritiske til nytten av leksehjelpen på 1. trinn. 5. Barn av innvandrere bruker ordningen mer enn andre. 6. Foreldre er delt i synet på leksehjelptilbudet. 7. Noe bedre resultatutvikling over tid på de skolene som økte omfanget av leksehjelp i forbindelse med reformen. 8. Noe større sosiale forskjeller i skoleresultater over tid på de skolene som økte omfanget av leksehjelp i forbindelse med reformen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 881.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 22:02:09.430957
MODIFIED 2015-10-16 08:19:48.491247+00:00
CREATED 2014-10-24 22:02:09.430957
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)