Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Likestillings- og diskrimineringsombudet

Rapporten tilhører rapportseriene AFIs rapportserie.

Arbeidsforskningsinstituttet evaluerte i løpet av 2008 Likestilings- og diskrimineringsombudet (LDO) på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Departementet ønsket en evaluering av LDOs funksjon som lovhåndhever av likebehandlingslovene og pådriver for likestilling og likebehandling. Rapportens datagrunnlag består av kvalitative og kvantitative data som gir kunnskap om ulike aktørers erfaringer med og synspunkter på ombudets organisering, virksomhet og betydning i det norske samfunnet. Et viktig overordnet spørsmål for evalueringen har vært i hvilken grad LDO som samfunnsinstitusjon bidrar til å styrke arbeidet mot diskriminering og for likebehandling. Og også i hvilke miljøer LDO er anerkjent og har autoritet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 973.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-20 08:02:26.948122
MODIFIED 2016-08-12 06:00:20.615134+00:00
CREATED 2012-09-20 08:02:26.948122
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)