Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av mangfoldsløftet

Evalueringen har vært gjennomført på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet, i perioden juli 2008 – januar 2011. Evalueringen av Mangfoldsløft er både en følgeevaluering og en prosess- og resultatevaluering. Fokus har dermed vært rettet mot læring og utvikling i prosjektperioden, både for prosjektkommunene, men også for sentrale myndigheter og øvrige interessenter. I tillegg har evalueringen innbefattet en analyse prosjektenes resultater, samt identifisering av metoder og tiltak som særlig ser ut til å fungere overfor målgruppen ikke-vestlige innvandrere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 789.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:45.111276
MODIFIED 2018-01-26 10:01:00.020445+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:45.111276
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)