Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av markedsføringen av det bygdebaserte reiselivet i Innovasjon Norge

Formålet med evalueringen av markedsføringen av det bygdebaserte reiselivet i Innovasjon Norge er tredelt: Å analysere hvorvidt markedsføringsaktivitetene har oppnådddefinerte mål (jfr. Konkurransegrunnlagets punkt 3. 2). Å vurdere ulike sider med aktivitetene, prioriteringer og innretning som basis for en eventuell kursendring. Å vurdere hvorvidt markedsføringsaktivitetene gir resultater iht. landbrukspolitiske mål. Graden av måloppnåelse varierer mellom de ulike kampanjene og satsingene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 549.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:38:56.892966
MODIFIED 2013-02-14 18:02:31.980398
CREATED 2012-07-01 10:38:56.892966
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)