Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av markedsføringen av det bygdebaserte reiselivet i Innovasjon Norge : sluttrapport

Formålet med evalueringen av markedsføringen av det bygdebaserte reiselivet i Innovasjon Norge er tredelt: Å analysere hvorvidt markedsføringsaktivitetene har oppnådd definerte mål (jfr. Konkurransegrunnlagets punkt 3. 2). Å vurdere ulike sider med aktivitetene, prioriteringer og innretning som basis for en eventuell kursendring. Å vurdere hvorvidt markedsføringsaktivitetene gir resultater iht. landbrukspolitiske mål.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 549.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:54.884508
MODIFIED 2017-10-04 10:00:23.699999+00:00
CREATED 2014-08-14 11:42:54.884508
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)