Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av markedsføringsloven : kartlegging av bedrifter som har telefonsalg / telefonhenvendelser til forbrukere

Rapporten tilhører rapportseriene Prosjektnotat.

Kartleggingen viser at bedriftene som driver med telefonsalg befinner seg over hele landet. Andelen bedrifter er like stor i Oslo, de store byene, de mindre byene og i distriktene. En stor andel av telefonoperatørene er deltidsansatte. Det er omtrent like mange kvinnelige som mannlige operatører. De fleste bedriftene oppgir at kravet etter den nye markedsføringsloven om skriftlig aksept fra forbruker før avtale om salg er endelig ikke utgjør noen forskjell. Bedriftene oppgir også at i de fleste tilfellene kan de som blir ringt opp se telefonnummeret og finne fram til hvem som har ringt. Bedriftene opplever få klager i forhold til antall utgående telefoner. Bedriftene oppgir at de får få klager fra folk som mener de har reservert seg i Brønnøysund. Andelen oppnådd salg oppgis å ligge på 11 prosent av det totale antallet utgående telefoner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-26 12:01:05.961899
MODIFIED 2014-08-14 11:47:43.929295+00:00
CREATED 2013-10-26 12:01:05.961899
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)