Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Mental helse kompetanse : nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for bruker- og pårørendekompetanse innen psykisk helse

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

På oppdrag fra Helsedirektoratet har SINTEF Helse høsten 2008 gjennomført en evaluering av Nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for bruker- og pårørendekompetanse. Senteret, som fikk navnet Mental Helse Kompetanse, har vært et 3-årig prosjekt, organisatorisk tilknyttet brukerorganisasjonen Mental Helse Norge, lokalisert i Skien. Evalueringen vurderer senterets innhold og måloppnåelse, samarbeid utad, dets organisering og faglige ressurser, gir innspill til vurdering av kostnad-nytte og anbefalinger i forhold til videre drift.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 646.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-12-11 01:03:54.396014
MODIFIED 2015-10-16 08:20:14.295483+00:00
CREATED 2014-12-11 01:03:54.396014
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)