Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av miljøplan

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Som en oppfølging av jordbruksoppgjøret 2012 har Statens landbruksforvaltning (SLF) gjennomført en evaluering av miljøplan. Evalueringen bygger på en spørreundersøkelse som Telemarksforsking gjennomførte i 2013. I evalueringen har SLF drøftet problemstillinger fra spørreundersøkelsen og vurdert veien videre for miljøplan.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-25 00:04:27.442786
MODIFIED 2015-10-16 08:19:55.538996+00:00
CREATED 2014-10-25 00:04:27.442786
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)