Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av mineralloven : innstilling fra et utvalg oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet

Evalueringsutvalget har med bakgrunn i mandat fra NFD vurdert hvordan mineralloven med forskrifter fungerer. Utvalgsarbeidet har hatt en akademisk inngang. Utvalget foreslår at departementet vurderer omfattende endringer i loven. Blant de viktigste temaene er samiske spørsmål, mer enhetlig system for behandling av søknader (i eksisterende lov er det ulik behandling for statens mineraler og grunneiers mineraler) og bedre koordinering og samordning med andre lover og andre myndighetsprosesser.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)
  2. Mandat evaluering av mineralloven.pdf (pdf, 772.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-02-25 01:01:05.398020
MODIFIED 2019-02-25 01:01:08.207728
CREATED 2019-02-25 01:01:05.398020
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)