Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av nærpolitireformen : statusrapport 2016

Rapporten tilhører rapportseriene Difi rapport.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet fått i oppdrag å evaluere nærpolitireformen.

Oppdraget går over 4 år og denne statusrapporten gir en vurdering av reformarbeidet som er gjennomført i 2016 samt noen råd til Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet om det videre arbeidet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-12-14 01:01:19.224603
MODIFIED 2017-12-14 01:01:20.165103
CREATED 2017-12-14 01:01:19.224603
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)